برچسب:, ,

مجسمه واقعی زنی در حال غذا خوردن

چیزهای عجیب و غریبی که در موزه اسمیتسونین نگهداری می شوند!

چیزهای عجیب و غریبی که در موزه اسمیتسونین نگهداری می شوند. طبق آمار در سال ۲۰۱۷ به طور میانگین...