برچسب:, , , ,

طرح پرنده با استفاده از توابع مثلثاتی. این تصویر با ترسیم 9 هزار و 830 هزار دایره بوجود آمده است

ترسیم از نوع ریاضی: خلق تصاویر هنری با استفاده از فرمول‌های ریاضی

ترسیم از نوع ریاضی: خلق تصاویر هنری با استفاده از فرمول‌های ریاض. محقق حوزه ریاضی دانشگاه...