× بستن تبلیغات

برچسب:, , , ,

شناسایی ساختار جدیدی برای دی ان ای (DNA)

شناسایی ساختار جدیدی برای دی ان ای (DNA). واتسون و کریک توانستند با بهره‌گیری از نتایج مطالعات...

اولین گام برای ریشه‌کنی بیماری‌های ارثی با ترمیم دی ان ای (DNA)

اولین گام برای ریشه‌کنی بیماری‌های ارثی با ترمیم دی ان ای (DNA)

اولین گام برای ریشه‌کنی بیماری‌های ارثی با ترمیم دی ان ای (DNA). نماگویا – دانشمندان برای...