برچسب:, , , , , , , , , ,

خانه تاریخی “کاخ ثابت پاسال” در تهران در آستانه تخریب

خانه تاریخی شبیه به کاخ سفید امریکا موسوم به «قصر سنگی» در تهران قرار است به زودی تخریب و سپس...