برچسب:, , ,

تحریم فرماندهان حزب الله لبنان توسط خزانه داری آمریکا

تحریم فرماندهان حزب الله لبنان توسط خزانه داری آمریکا. آمریکا نصرالله را تحریم کرد. وزارت...

خزانه داری آمریکا، سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

خزانه داری آمریکا، سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. خزانه داری آمریکا: رئیس کل بانک...