برچسب:, , , , ,

مجری خانم بی بی سی فارسی: تا ۲۴ سالگی نماز شب می‌خوندم.

مجری BBC: تا ۲۴ سالگی نماز شب می‌خوندم. یکی از خبرنگاران بی بی سی فارسی، در واکنش به انتشار...