برچسب:, , , , , , , , ,

تصاویری از یک مظلومیت: دکتر مصدق در دادگاه

تصاویری از یک مظلومیت: دکتر مصدق در دادگاه. ۲۲ اردیبهشت روزی است که دادگاه تجدید نظر رای نهایی...