کدام صندلی ها در هواپیما بهتر است؟

کدام صندلی ها در هواپیما بهتر است؟ مسافران هواپیما از کدام صندلی ها بیشتر خوششان می آید.

به گزارش اسپوتنیک، بهترین جا در هواپیما کنار پنجره است. بیش از دو سوم مسافران این صندلی را بیش از جاهای دیگر دوست دارند.

در نظرخواهی انجام شده که ۸۷۱۰ نفر در آن شرکت کردند معلوم شد که یک نفر از هر ۱۰ مسافر برایش فرق نمی کند در کدام صندلی هواپیما بنشیند.

تعداد کمی به نفع صندلی وسطی رأی دادند (فقط ۲ درصد). ۱۱ درصد شرکت کنندگان در نظرخواهی انتخاب جا را به کارمند فرودگاه واگذار می کنند و هنگام دادن بار تقاضای جای خاصی نمی کنند.

حدود ۱۸ درصد مسافران گفتند که اولین صندلی را ترجیح می دهند، زیرا هر وقت بخواهند می توانند از جای خود بلند شوند. بعلاوه آنها زودتر به در خروجی می رسند. اما اکثر مسافران (۶۰ درصد) جای کنار پنجره را ترجیح می دهند.

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.