دورویی و راهکار کثیف گوگل ترنسلیت برای ترجمه نام «خلیج فارس»!

پیشنهاد گمراه کننده گوگل ترجمه برای حل و فصل نام خلیج فارس. گوگل برسردوراهی نام خلیج فارس یا خلیج عربی قرار گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، اگر به سایت ترجمه‌گوگل سر زده باشید خواهید دید که برای کلمه «Persian gulf» به زبان فارسی ترجمه «خلیج فارس» و به زبان عربی ترجمه دروغین خلیج عربی در نظر گرفته شده است. این مسئله نشان می دهد که گوگل خواستار این است که هر دو گروه ار کاربران “ایرانی” و “عربی” را راضی نگه دارد.

برای حل این مسئله کاربران راه حلی پیشنهاد کردند. در سایت ترجمه گوگل در صورتیکه ترجمه از نظر هر یک از کاربران درست نباشد، می توانند آن را تغییر دهند و به گوگل در این زمینه کمک کنند. بنابراین بسیاری از کاربران ایرانی درخواست کردند که کاربران دیگر وارد سایت گوگل شده و در قسمت ویرایش، «Persian gulf» را به خلیج الفارس در زبان عربی تبدیل کنند. اگر تعداد قابل توجهی از کاربران این کار را انجام دهند، گوگل نیز خلیج عربی را از ترجمه آن حذف خواهد کرد و به خلیج فارس تغییر خواهد داد.

البته این موضوع هم به سادگی امکان پذیر نخواهد بود، چراکه اعراب نیز می توانند اقدام مشابهی انجام دهند.

در نهایت سرانجام می توان نتیجه گرفت که گوگل برای اعراب موافق نام جعلی خلیج عربی بوده و برای ایرانی ها و سایر کشور های جهان موافق خلیج فارس است.

نماگویا می‌پرسد:

آیا اگر قدرت ایران به اندازه‌ی قدرت ایران باستان در زمان پادشاهان هخامنشی از جمله کوروش کبیر، داریوش کبیر و خشایارشا بود، باز هم عده‌ای حتی جرات پیشنهاد نام جعلی را برای خلیج پارس داشته باشند؟

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.