نظرات کاربران: مرز بین رک بودن و بی ادب و بی تربیتی

نظرات کاربران: مرز بین رک بودن و بی ادب و بی تربیتی. کاربران درباره ظرافتهای روابط اجتماعی گفتگو میکنند.

به گزارش اسپوتنیک، یکی از مهارت های لازم در روابط اجتماعی این است که هر فرد بتواند موضع مورد نظر خود را براحتی بیان کند اما در ارتباط با دیگران هر کلامی را به زبان نیاورد.

تفاوت این دو نوع بیان زیاد نیست اما ظریف است.

یکی از پستهایی که این روزها در فضای مجازی منتشر شده است همین تفاوت را بیان میکند. در این مطلب گفته میشود که “رک بودن” ابراز نظر شخصی فرد در مورد خودش است درحالیکه اظهار نظر درباره رفتار یا ظاهر دیگران “گستاخی یا وقاحت” نام دارد.

عمده کاربران موافق این مطلب هستند و بیان میدارند که در ایران مردم این دو مفهوم را جابجا متوجه شده اند, زیرا به راحتی درباره سایرین ابراز عقیده میکنند و نام ان را رک بودن میگذارند.

برخی کاربران از رفتارهایی سخن میگویند که باعث رنجیده خاطر شدن انها شده, خصوصا بیان عیب های ظاهری فرد که او در تغییر ان ازادی عمل چندانی ندارد. اینگونه موارد را میتوان مصداق نوعی بی ادبی دانست که به اشتباه, مردم نام ان را رک بودن میگذارند.

با این وجود انچه حقیقتا معنای رک بودن است و یک ویژگی مثبت اجتماعی شناخته میشود به گفته کاربران در ایران کمتر دیده میشود چراکه با فرهنگ تعارف در تناقض است.

کاربران امیدوارند با فهم درست این تفاوت, روابط بین فردی بهبود یابد.

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.