این فروشنده دوره‌گرد که دل بزرگی به اندازه دریا دارد

این فروشنده دوره‌گرد که دل بزرگی به اندازه دریا دارد. دل فروشنده ای دوره گرد به اندازه دریا. فروشنده دوره گردی که اجناس خود را برای افراد بی بضاعت رایگان در اختیار می گذارد.

به گزارش اسپوتنیک، فروشنده دوره گرد که برای افراد بی بضاعت پشمک یا بادکنک خود را رایگان هدیه میکند، مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

او با توجه اینکه خود مغازه ای ندارد و درآمد زیادی نیز از این کار بدست نمی آورد اما بفکر فقرا و افراد بی بضاعت نیز هست و این روحیه انفاق و فکر به هم نوع در او بسیار قابل تحسین می باشد.
بسیاری از کاربران معتقدند که روح کمک و فکر به افراد بی بضاعت در افراد ثروتمند کمتر دیده می شود تا افرادی که خود نیازمند هستند و این مسئله بسیار دردناک است.
بسیاری از کاربران این روحیه او را تحسین کردند و برای او که دریا دل است، موفقیت های بسیاری را آرزو کردند.

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.