۲۲۱ مورد جدید بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها مقاوم در برابر همه آنتی بیوتیک ها یا اکثر آنها در آمریکا

طبق گزارش کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) در آمریکا ، سال گذشته ۲۲۱ مورد جدید بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها مقاوم در برابر همه آنتی بیوتیک ها یا اکثر آنها مشاهده شده است.

طوری که اسپوتنیک به نقل از Vital Signsخبر می دهد ، در این گزارش گفته می شود در درمانگاه هایی که در آنها میکرب های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها پیدا شد، حداقل ده درصد افراد فاقد علایم بیماری ، حامل حداقل یکی ازاین میکرب های مقاوم بوده اند.

به پزشکان توصیه می شود میکرب های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها را به سرعت مورد بررسی و شناسایی قرار دهند.

علاوه بر این کسانی که می توانند میکرب های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها را منتقل کنند، باید شناسایی شده و وضع بیماران منتقل شده به دیگر بیمارستان ها پیگیری شود.

اسپوتنیک

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.