تشخیص ۹۷ درصد موارد وجود «سرطان نازوفارنکس» با این آزمایش خون


« نازوفارنکس» با این . نماگویا – این بیماری بیشتر در جنوب چین و سایر بخش های آسیا و شمال آفریقا شایع است و به موقع آن شیوه بسیار مهمی در نجات جان بیماران خواهد بود. طبق گزارش محققان، آزمایش جدید خون DNA می تواند نوع نادر اما مرگبار را که در سینوس ها <Sinuses> اتفاق می افتد دهد.

به گزارش شفا آنلاین: طبق نتایج آزمایشات بالینی، این در « نازوفارنکس» را به درستی داد. محققان در این به بررسی ویروس Epstein-Barr در DNA نمونه های خون پرداختند.

طبق اعلام انجمن آمریکا، نازوفارنکس قسمت فوقانی گلو است که در پشت بینی، درست بالای قسمت نرم سقف دهان و درست در پشت مجاری بینی، قرار دارد و به عنوان یک گذرگاه هوایی بین بینی و گلو عمل می کند.

طبق اعلام این انجمن، نازوفارنکس نسبتا نادر بوده و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک مورد احتمال ابتلا به این دارد.

این بیماری بیشتر در جنوب چین و سایر بخش های آسیا و شمال آفریقا شایع است و به موقع آن شیوه بسیار مهمی در نجات جان بیماران خواهد بود.

دنیس لو، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه چین، در این باره می گوید: « نازوفارنکس ارتباط نزدیکی با ویروس Epstein-Barr دارد. این ویروس عضو خانواده تبخال هاست.»

وی در ادامه می افزاید: «ژنوم ویروس Epstein-Barr در بیش از ۹۹ درصد سلول های تومور نازوفارنکس یافت می شود. از اینرو این باور دارد که این ویروس یکی از فاکتورهای ایجادکننده این است.»

حال این امکان سریع و آسان این نوع را فراهم کرده است.

(Visited 15 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.