بهترین زمان برای انجام ارتودنسی دندان ها


برای ها. نماگویا به نقل از سلامتی، ۳۲ موجود در فک در موقعیتی طبیعی بهصورت ۲ قوس فک بالا و پایین بهطوری قرار میگیرند که عمل جویدن و آسیاب کردن غذا به نحو مطلوب ممکن شود.

برای

هر نوع انحراف از این موقعیت طبیعی دندانها باعث ایجاد مشکلاتی میشود که ضرورت ردیف کردن یا برگرداندن موقعیت مناسب دندانها را ایجاب میکند که این عمل با درمانهای میسر میشود. البته درمانهای فقط به ردیف کردن دندانها محدود نمیشود و به تغییر یا هدایت رشدی استخوانهای فک بالا و پایین نیز مربوط میشود.

ضرورت این کار تا حدی است که رشته تخصصی مهم و جداگانهای در رشته دندانپزشکی به نام رشته تخصصی ایجاد شده که از مهمترین رشتههای تخصصی دندانپزشکی است.

پس یک متخصص قادر است با هدایت رشدی در سنین رشد و با کمک روشهای جدید و جراحی در افراد بالغ هماهنگی بین اجزای صورت را برقرار کرده و با ردیف کردن دندانها زیبایی و جذابیت لبخند را به شما هدیه کند.یکی از مشکلات دندانپزشکی که خیلیها با آن روبهرو هستند، مشکل نامرتببودن دندانها یا ناهماهنگی اجزای صورت است.

دکتر محمد امین نریمانی گفت: زمان مناسب برای شروع درمان در این افراد متفاوت است؛ در مورد بیمارانی که مشکلات اسکلتی دارند، بهعنوان مثال فک بالای آنها جلوتر از موقعیت طبیعی است یا برعکس فک پایینشان عقبتر از موقعیت مناسب خود قرار گرفته،

برای شروع درمان، سالهای قبل از بلوغ است چون میتوان از رشد قبل و طی بلوغ برای درمان این ناهنجاریها استفاده کرد، بنابراین حوالی سن ۹ سالگی برای دختر خانمها و حوالی سن ۱۱سالگی برای پسرها توصیه میشود.

در مورد مشکلاتی که صرفا مربوط به دندانها میشود محدودیت سنی وجود نداشته ولی برای درمان حوالی ۱۲سالگی است. از نظر انجمن ارتودنتیستهای آمریکا و ایران نخستین مشاوره با متخصص باید در سن ۷سالگی باشد تا درصورت نیاز به اقدامات پیشگیری فرصتی از دست نرود.

وی که متخصص و است افزود: مشکلات فکی شدید و بسیار شدید که در سنین رشد درمان نشده باشند در بزرگسالی با درمان توأم و جراحی درمان میشوند.

با روشهای جدیدی که در اخیرا استفاده میشود و اتفاقا در کنگره امسال هم جزو محورهای اصلی است برخی از این بیماران با روشهای غیرجراحی و صرفا با نیز قابل درمان هستند.

برای
سؤال بسیاری از والدین این است که آیا لازم است درمان زودتر شروع شود تا درمان راحت بوده و حالت پیشگیری نیز داشته باشد؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه در این مورد گفت: درمان زودهنگام همیشه مطلوب نیست و علاوه بر احتمال برگشت مشکلات قبلی و همکاری ضعیف کودک در مراحل بعدی، احتمال طولانیکردن بیمورد درمان یا حتی تکرار آن نیز وجود دارد؛ در نتیجه درمان باید در زمان صحیح خود صورت گیرد (مختصر و مفید).

مثلا نباید درمانی را که باید حدود ۱۰ سالگی برای بیمار آغاز شود و تا ۱۲ سالگی ادامه یابد از ۸سالگی شروع کنید چون احتمال آن میرود که درمان باز هم تا ۱۲ سالگی ادامه یابد و این به معنی اتلاف وقت و خستگی بیمورد کودک است.

اگر سن برای درمان مناسب باشد (که معمولا تعداد کمی را شامل میشود)، متخصص در همان مقطع، درمان را آغاز میکند و اگر سن مناسب هنوز فرا نرسیده باشد (که تعداد بیشتری از بیماران دارای مشکل فکی را شامل میشود) متخصص زمان مراجعه بعدی را مشخص خواهد کرد؛

پس بهطور خلاصه، مراجعه به متخصص در ۷-۸سالگی موجب میشود:* اگر روشهای پیشگیری مناسب باشد اقدامات لازم آغاز میشود و در نتیجه دیر نشده است.

* اگر سن برای درمان هنوز زود باشد درمان مناسب به تعویق میافتد و باز هم درمان دیر نشده است.

کودکان در این سنین در۲ دوره دندانی مختلط هستند؛ یعنی دورهای که هم دندانهای شیری و هم دندانهای دائمی در دهان قرار دارند و به علاوه سرعت رشد در کودکان زیاد است.، سن ۶-۷ سالگی که همزمان با رویش نخستین آسیای دائمی است،

کودک باید از سوی یک متخصص معاینه شود تا تابلویی از آینده بیمار برای والدین تصویر شود، به این ترتیب وضعیت مشکلات بیمار در آینده به والدین گوشزد میشود و اگر قرار است در سن مشخصی اختلالی برای کودک بهوجودآید، پیشبینی شده و اقدامات پیشگیری و درمانی به موقع خواهد گرفت.

این مشاوره فقط با هدف هدایت والدین میگیرد و لازم است درمانهای بسیار محدودی از این سن آغاز شود.

دندانهای کج و مشکلات آن
مشکلاتی که ردیف نبودن دندانها ایجاد میکند به ۳دسته مهم تقسیم میشود که هر کدام را بهصورت جداگانه بررسی میکنیم:

تغذیه مناسب: ما برای یک تغذیه مناسب علاوه بر اینکه نیازمند دندانهای سالم هستیم نیاز داریم که این دندانها در سر جای خود قرار گیرد تا از عهده آسیاب کردن غذا نیز برآید. برای آسیاب کردن غذا یا بهاصطلاح جویدن غذا دندانهای فک پایین و بالا بایستی در موقعیتی قرارگیرند که در یک هماهنگی با عضلات، عمل جویدن ممکن شود.

هر نوع عمل متعادل یا جابه جایی دندانها به صورتی که یک سیکل کامل جویدن را به هم بزند، سیستم جویدن مختل میشود. این ضرورت اولی بود که ما را وادار میکند تا بتوانیم دندانها را در موقعیت مناسب قرار دهیم.

زیبایی: زیبایی صورت امری است که نمیشود آن را جدی نگرفت. بههر حال خداوند هر کدام از ما را به یک صورت آفریده و خیلی از مشخصات صورت ما بهطور ژنتیک تعیین میشود. ولی عوامل محیطی هم در شکلگیری صورت بیتأثیر نیست.

بهعنوان مثال وجود لوزه سوم یا لوزههای بزرگ در سنین ۷-۸ سالگی باعث تنفس دهانی در بچه شده و همین امر درصورت تداوم با فشار منفیای که در سقف دهان ایجاد میکند به مرور باعث کشیدهتر شدن صورت و در نتیجه بستهتر شدن قوس فک بالا میشود که در موارد شدیدتر واقعاً به زیبایی لطمه میزند.

با تشخیص بهموقع و رفع تنفس دهانی بهخوبی میشود از ایجاد این مشکل در بچه جلوگیری کرد.بسیاری از درمانهای برای رفع ناهنجاریهایی که در ظاهر صورت، اثر نامطلوب دارد صورت میگیرد. پس و پیشبودن دندانهای جلویی یا جلو و یا عقب بودن فک و عدمتناسب آن با صورت که باعث عدمزیبایی میشود،

نیاز به را ایجاب میکند و این حق طبیعی هر فردی است که به فکر زیبایی خود باشد چون برای یک شخصیت سالم واقعاً مؤثر است.

مسائل بهداشتی: یکی از مشکلاتی که ردیف نبودن دندانها ایجاد میکند عدمتوانایی در تمیزکردن مناسب این دندانهاست. شما فکر کنید که در قوس فک بالای شما که همه در یک ردیف قرار گرفتهاند یک نسبت به بقیه داخلتر قرار گرفته باشد.

خب چه اتفاقی میافتد؟ بهطور معمول که مسواک میزنیم این کمتر مسواک میخورد و در دراز مدت میبینیم که همین همراه با دندانهای کناری زودتر از دندانهای دیگر میپوسد. شاید این مسئله را زیاد جدی نگیرید اما چنین دندانهایی چطور زود خراب میشود.به قول معروف در نمونه های انبوه خود را بهخوبی نشان میدهد.

خوب با اصلاح وضعیت و هم ردیف کردن این دندانها ما زمینه را برای بهتر تمیز کردن این فراهم میکنیم.پس بهطور خلاصه ما برای درک موضوع باید اول از همه بدانیم که یک نرمال و ردیف شده چه مشخصاتی دارد و دوم چه ناهنجاریهایی بر اثر ردیف نبودن دندانها ممکن است پیش بیاید و سوم اینکه چه ضرورتی دارد که این دندانهایی که ردیف نیستند را ردیف کنیم.

(Visited 14 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.