باکتری‌های روده عواطف و احساسات را دستخوش تغییر می کنند!

باکتری‌های روده عواطف و احساسات را دستخوش تغییر می کنند! نماگویا – هر چه نکات بیشتری درباره باکتریهای فعال در روده انسان متوجه می شویم بیشتر به این نتیجه می رسیم که این ریزارگانیسمها تأثیر غیرقابل انکاری بر جنبه های مختلف زندگی ما دارند تا جایی که در تازه ترین تحقیقات مشخص شده که باکتریهای فعال در این بخش از بدن انسان عواطف و احساسات را هم دستخوش تغییر می کنند.

باکتری‌های روده عواطف و احساسات را دستخوش تغییر می کنند!

باکتری‌های روده عواطف و احساسات را دستخوش تغییر می کنند!

شاید باور کردنش اندکی سخت باشد اما تازه ترین یافته های پزشکی نشان می دهد احساسات افراد تحت تأثیر عملکرد باکتریهای فعال در روده <Function of active bacteria in the intestine>هستند.

به گزارش شفا آنلاین:هر چه نکات بیشتری درباره باکتریهای فعال در روده انسان متوجه می شویم بیشتر به این نتیجه می رسیم که این ریزارگانیسمها تأثیر غیرقابل انکاری بر جنبه های مختلف زندگی ما دارند تا جایی که در تازه ترین تحقیقات مشخص شده که باکتریهای فعال در این بخش از بدن انسان عواطف و احساسات را هم دستخوش تغییر می کنند.

در واقع پیشتر مشخص شده بود که باکتریهای ساکن در روده، فاکتور تعیین کننده ای در سطح سلامت فیزیکی انسان هستند اما حالا نقش بیشتری برای این ساکنان ناپیدا مشخص شده است. به بیان بهتر حالا باید گفت نه تنها ساختار فیزیکی، بلکه عواطف و تفکر ما هم دستخوش عملکرد باکتریهای روده هستند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا تحقیقاتی انجام داده اند که به کشف ارتباطی جالب توجه میان عملکرد باکتری روده و واکنشهای احساسی و عاطفی افراد منجر شده است.

تا پیش از این، تحقیقاتی درباره این تأثیرپذیری در حیوانات صورت گرفته بود به طوریکه مشخص شده باکتریهای موجود در روده موشهای صحرایی بر رفتار این حیوان تأثیرگذارند و حالا محققان دانشگاه کالیفرنیا همین بررسی را بر روی انسان انجام داده اند.

آنها حالات مختف چهره ۴۰ زن بین ۱۸ تا ۵۵ سال را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان این افراد را بر اساس ترکیب باکتری روده شان به دو گروه تقسیم کرده و به نتایج جالبی دست یافتند.

در این بررسی دو گروه از باکتریها یعنی Bacteroides و Prevotella و ارتباط آن با قشر مغز مورد مطالعه قرار گرفت. در واقع تجمع هر یک از این باکتریها در هر گروه بیشتر بوده است. در ادامه محققان از تصویربرداری پیشرفته رزونانس مغناطیسی کاربردی مغز استفاده کرده و همزمان تصاویر حاوی فاکتورهای عاطفی مثبت، منفی یا خنثی را به داوطلبان نشان دادند.

بررسیها نشان داد قشر خاکستری در لب جلویی مغز گروهی که تجمع Bacteroides در روده شان بیشتر بود ضخامت بیشتری داشت. این بخش اطلاعات پیچیده را پردازش می کند.

در نقطه مقابل، ضخامت این بخش در مغز زنانی که تجمع چشمگیری از باکتری Prevotella در روده شان وجود داشت، کمتر بود که این نشان از برقراری ارتباطات قوی تر میان عواطف دارد.

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.