کشف آنتی بیوتیک جدید و موثر در برابر باکتری‌های مقاوم


در برابر . دانشمندان در نمونه ای از خاک جمع آوری شده در ایتالیا جدیدی کردند که در مقابل باکتری های مقاوم در برابر های شناخته شده موثر است. انشمندان از جدیدی خبر دادند که در مقابل باکتری های مقاوم موثر است.

به گزارش شفا آنلاین، دانشمندان در نمونه ای از خاک جمع آوری شده در ایتالیا جدیدی کردند که در مقابل باکتری (Bacteria) های مقاوم در برابر های شناخته شده موثر است.

این (Antibiotics) جدید که به وسیله میکروبی تولید شده است، «پسودوریدی مایسلین» (pseudouridimycine) نام گذاری شده است.

این در تجربه های آزمایشگاهی طیف وسیعی از باکتری ها را که شماری از آنها باکتری های مقاوم در مقابل های شناخته شده هستند، نابود کرد. این همچنین تب مخملک در موش ها را بهبود بخشید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.