رنگین کمان‌های زیبای بصری با استفاده از اشیای ارگانیک

رنگین کمان‌های زیبای بصری با استفاده از اشیای ارگانیک . ریم با استفاده از اشیای ارگانیک مثل صدف، تخم مرغ و گل، بادقت زیاد اشکالی می سازد که پالت رنگ متنوع زمین را به نمایش می گذارد و رنگین کمان های زیبایی ایجاد می کند که از نظر بصری بسیار دلپذیرند.

برترین ها: «جولی سیبروک ریم» به گفته خودش هنرمندی است که هرگز نمی تواند رنگ مورد علاقه اش را انتخاب کند و با ترتیبات رنگی که از اشیای روزمره می سازد شناخته شده است. او در آخرین پروژه اش که دایره المعارف رنگین کمان نام داد توجه خود را به جهان طبیعت معطوف کرده و ترکیب های رنگی ایجاد می کند که شامل رنگ های هماهنگ گیاهی و جانوری می شود.

ریم بااستفاده از اشیای ارگانیک مثل صدف، تخم مرغ و گل، بادقت زیاد اشکالی می سازد که پالت رنگ متنوع زمین را به نمایش می گذارد و رنگین کمان های زیبایی ایجاد می کند که از نظر بصری بسیار دلپذیرند. او این تصاویر را در کتاب زیبایی به نام دایره المعارف رنگین کمان: دنیای ما توسط رنگ سازمان یافته، منتشر کرده است. این کتاب که شامل جهان طبیعت و مصنوع می شود، توانایی ریم برای دیدن زیبایی ها در اشیای روزمره را نشان می دهد.

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.