رنگین کمان‌های زیبای بصری با استفاده از اشیای ارگانیک


‌های با از . ریم با از مثل صدف، تخم مرغ و گل، بادقت زیاد اشکالی می سازد که پالت رنگ متنوع زمین را به نمایش می گذارد و های زیبایی ایجاد می کند که از نظر بصری بسیار دلپذیرند.

برترین ها: «جولی سیبروک ریم» به گفته خودش هنرمندی است که هرگز نمی تواند رنگ مورد علاقه اش را انتخاب کند و با ترتیبات رنگی که از اشیای روزمره می سازد شناخته شده است. او در آخرین پروژه اش که دایره المعارف نام داد توجه خود را به جهان طبیعت معطوف کرده و ترکیب های رنگی ایجاد می کند که شامل رنگ های هماهنگ گیاهی و جانوری می شود.

ریم بااستفاده از مثل صدف، تخم مرغ و گل، بادقت زیاد اشکالی می سازد که پالت رنگ متنوع زمین را به نمایش می گذارد و های زیبایی ایجاد می کند که از نظر بصری بسیار دلپذیرند. او این تصاویر را در کتاب زیبایی به نام دایره المعارف : دنیای ما توسط رنگ سازمان یافته، منتشر کرده است. این کتاب که شامل جهان طبیعت و مصنوع می شود، توانایی ریم برای دیدن زیبایی ها در اشیای روزمره را نشان می دهد.

(Visited 5 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.