نقاشی مناظر شهری روی دیوارهای شهر شروبک در کبک کانادا


نقاشی روی در . در پانزده سال گذشته، شهر شربروک، در جنوب کبک در کانادا، تلاش کرده به مرکز شهر قدیمی خود با ایجاد دیواری های عظیمی که خالی بزرگ محله را می پوشاند، روح و زندگی دوباره دهد.

برترین ها: در پانزده سال گذشته، شهر شربروک، در جنوب کبک در کانادا، تلاش کرده به مرکز شهر قدیمی خود با ایجاد دیواری های عظیمی که خالی بزرگ محله را می پوشاند، روح و زندگی دوباره دهد و تاکنون موفق بوده است. اولین دیواری در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از جشن سالگرد ۲۰۰ سالگی شهر ایجاد شد. از آن زمان ده ها دیواری در نقاط مختلف شهر توسط هنرمندان بااستعداد محلی ایجاد شده است. این پروژه توسط یک سازمان غیرانتفاعی نظارت می شود که هدف آن ایجاد یک گالری هنری بزرگ فضای باز با هدف ترویج معماری، تاریخ و فرهنگ شربروک و درنهایت توسعه مدار گردشگری است که بازدیدکنندگان بتوانند از طریق دیواری ها، میراث و فرهنگ شهر را کشف کنند.

(Visited 13 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.