نقاشی مناظر شهری روی دیوارهای شهر شروبک در کبک کانادا

نقاشی مناظر شهری روی دیوارهای شهر شروبک در کبک کانادا . در پانزده سال گذشته، شهر شربروک، در جنوب کبک در کانادا، تلاش کرده به مرکز شهر قدیمی خود با ایجاد نقاشی دیواری های عظیمی که دیوارهای خالی بزرگ محله را می پوشاند، روح و زندگی دوباره دهد.

برترین ها: در پانزده سال گذشته، شهر شربروک، در جنوب کبک در کانادا، تلاش کرده به مرکز شهر قدیمی خود با ایجاد نقاشی دیواری های عظیمی که دیوارهای خالی بزرگ محله را می پوشاند، روح و زندگی دوباره دهد و تاکنون موفق بوده است. اولین نقاشی دیواری در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از جشن سالگرد ۲۰۰ سالگی شهر ایجاد شد. از آن زمان ده ها نقاشی دیواری در نقاط مختلف شهر توسط هنرمندان بااستعداد محلی ایجاد شده است. این پروژه توسط یک سازمان غیرانتفاعی نظارت می شود که هدف آن ایجاد یک گالری هنری بزرگ فضای باز با هدف ترویج معماری، تاریخ و فرهنگ شربروک و درنهایت توسعه مدار گردشگری است که بازدیدکنندگان بتوانند از طریق نقاشی دیواری ها، میراث و فرهنگ شهر را کشف کنند.

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.