× بستن تبلیغات

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی . هنرمند نیجریایی «آرینز استنلی» با مدادهای زغالی و گرافیتی روی کاغذهای بزرگ کارتریج کار می کند و پرتره های عظیمی از سوژه هایش خلق می کند. برترین ها: هنرمند نیجریایی «آرینز استنلی» با مدادهای زغالی و گرافیتی روی کاغذهای بزرگ کارتریج کار می کند و پرتره های عظیمی از سوژه هایش خلق می کند. او بیش از ۲۰۰ ساعت روی هریک از آثارش کار می کند و به زحمت روی جزئیات کوچک و دقیق کار می کند تا بازتاب نور، قطرات عرق یا ژولیدگی مو را به زیبایی نمایش دهد. استنلی روی رئالیسم و احساسات و درام پرتره هایش تمرکز دارد. مقیاس هر قطعه همیشه بزرگتر از واقعی است و جنبه سه بعدی غیرطبیعی به آن می افزاید.

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

پرتره‌های زیبای این هنرمند نیجریایی با مدادهای زغالی و گرافیتی

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.