تفاوت میل جنسی در خانم ها و آقایان؛ ۷ الگوی میل جنسی (+۱۶)


میل در ها و ؛ ۷ میل . باور عمومی این است که ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل می دهند، اما دیده می شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قرار دارند. میل به رابطه جنسی در زنان و مردان وجود دارد، اما هایی در میل به داشتن رابطه در زنان و مردان هم وجود دارد. در این مطلب در مورد این ها صحبت می کنیم.

romantic-thoughts-and-sexual-desire-can-be-determined-through-examining-ones-eye-patterns

به گزارش شفا آنلاین،باور عمومی این است که ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل می دهند، اما دیده می شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قرار دارند. مردها هر زمانی که باشد می توانند به سمتش بروند اما ها فقط وقتی سمت آن می روند که شمعهای خوشبو درخانه روشن باشد و شوهرشان ظرف های شام را شسته باشد. این کلیشه است که در ذهن همه ما وجود دارد.

آیا میل در مردها قوی تر از زنان است؟

بله درست است. تحقیقات بیشماری نشان داده اند که با اینکه میل آقایون بیشتر از ها نیست، اما رک و راست تر است. اما برخلاف آقایون، منبع میل در ها پیچیده تر است. باور عمومی این است که ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل می دهند، اما دیده می شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قرار دارند. دکتر ادوارد لاومن پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو می گوید: میل در ها شدیداً متاثر از محیط و موقعیت است.

هفت میل در ها و

لازم به توضیح است، یادتان باشد که ممکن است کسانی با این الگوها داشته باشند.

۱٫ مردها بیشتر به رابطه فکر می کنند

دکتر لومان گزارش می دهد که اکثریت مردهای بالغ زیر ۶۰ سال حداقل یکبار در روز به رابطه فکر می کنند. اما فقط یک چهارم ها به این میزان روزانه درمورد رابطه فکر می کنند. با بالاتر رفتن سن در و آقایون، این خیال پردازی ها کمتر می شود، اما همچنان خیال پردازی های مردان در مورد رابطه دوبرابر ها باقی می ماند.

در یک تحقیق بسیار جامع که در آن مقایسه ای بین میل خانمها و انجام گرفت، روی باومایستر یک روانشناس اجتماعی در دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت که تحریک ناگهانی در مردها بسیار بیشتر از ها گزارش شده و مردها خیال پردازیهای بیشتر و متفاوت تری دارند.

۲٫ مردها حریصانه تر دنبال رابطه هستند

باومایستر گزارش می دهد که در ابتدای رابطه، در اواسط آن و بعد از گذشت سالیان سال از آن، مردها بیشتر از زن ها رابطه می خواهند. این مسئله فقط مختص افراد با گرایش عادی نیست، مردان همجنس باز هم خیلی بیشتر از زنان همجنس باز در کلیه مراحل رابطه، رابطه می خواهند. مردها حتی تعداد بیشتری شریک طلب می کنند و علاقه بیشتری به رابطه های اتفاقی دارند.

حتی در مواقعی که رابطه ممنوع است یا موقعیت آن وجود ندارد، مردها خیلی بیشتر از زنان دنبال رابطه هستند. دکتر لومان می گوید، تقریباً دو سوم آقایون خودارضایی می کنند حتی بااینکه تقریباً نیمی از آنها درمورد آن احساس گناه می کنند. درعوض تقریباً ۴۰ درصد از ها اقرار به خودارضایی می کنند و تکرر این خودارضایی ها هم بین ها کمتر از آقایون است. فحشاء نیز نشاندهنده تمایل مردان به داشتن رابطه است نه برعکس آن.

زنان راهبه خیلی بهتر از کشیش ها به تعهد خود برای دور ماندن از رابطه عمل می کنند. آمار نشان می دهد که ۶۲ درصد از کشیش ها به داشتن فعالیت اقرار کرده اند درحالیکه این عدد در میان زنان راهبه ۴۹ درصد است.

۳٫ طبیعت ها بسیار پیچیده تر از است

چه چیز خانمها را تحریک می کند؟ حتی خودشان هم نمی دانند. مردیت چیورز محقق دانشگاه نورس وسترن و همکاران او در تحقیقی فیلم های تحریک آمیز به مردان و زنان همجنس باز، مردان و زنان با تمایل به جنس مخالف نشان دادند و از آنها خواستند میزان تحریک خود را گزارش کنند و توسط ابزارهایی که به دستگاه تناسلی آنها متصل بود میزان تحریک واقعی آنها را اندازه گیری کردند.

نتایج آقایون قابل پیش بینی بود، مردان با تمایل به جنس مخالف گزارش دادند که با تصاویر مربوط به رابطه مرد-زن و زنزن تحریک بیشتری داشته اند و ابزارهای اندازه گیری هم ادعای آنها را تایید کرد. مردان همجنس باز گزارش دادند که تصاویر مربوط به رابطه مرد-مرد آنها را تحریک کرده و باز هم ابزارهای اندازه گیری ادعایشان را تایید کرد. درمورد ها، نتیجه به دست آمده جالب تر بود. زنان با تمایل به جنس مخالف ادعا کردند که تصویر مربوط به رابطه مرد-زن تحریک بیشتری برایشان به وجود آورده اما ابزار اندازه گیری نتایج یکسانی را برای هر سه نوع رابطه (مرد-زن، زن-زن، مرد-مرد) نشان داد.

مایکل بایلی محقق در دانشگاه نورس وسترن می گوید، مردها درمورد اینکه با چه کسی تحریک می شوند، با چه کسی می خواهند رابطه داشته باشند یا عاشق چه کسی می شوند بسیار سخت و صریح هستند. اما در مقابل ها به خاطر میل جنسیشان که نسبت به چندان رک و راست نیست، تمایل بیشتری نسبت به داشتن رابطه با جنس خود دارند. بایلی می گوید، احتمالاً ظرفیت ها برای علاقه مند شدن به جنس موافق خود از نظر و عاشق جنس موافق خود شدن ظرفیت بیشتری نسبت به مردها دارند. البته لزوماً اینکار را انجام نمی دهند، اما ظرفیت آن را دارند.

ادعای بایلی را تحقیقاتی تایید می کنند که نشان می دهند همجنس گرایی در میان ها شایع تر از است. باومایستر در تحقیق دیگری دریافت که زنان همجنس گرای بیشتری از رابطه که اخیراً با مرد داشته اند گزارش کردند تا مردان همجنس گرا درمورد داشتن رابطه با جنس مخالف خود. همچنین ها خیلی بیشتر از مردان خود را دو می دانند.

۴٫ تمایل جنسی ها بیشتر از آقایون تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است

باومایستر در تحقیقات خود راه های مختلفی که گرایشات، رفتارها و تمایلات جنسی ها خیلی بیشتر از متاثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده را نشان داده است. گرایش ها نسبت به در برابر رفتارهای جنسی مختلف با گذشت زمان بیشتر دستخوش تغییر می شود. هایی که مرتباً کلیسا می روند گرایشات کمتری به رابطه جنسی دارند. اما در میان مردان رابطه ای بین کلیسا رفتن و گرایشات جنسی یافت نشد.

ها خیلی بیشتر از در تصمیمات خود درمورد رابطه جنسی تحت تاثیر همسالان خود هستند. هایی که تحصیلات بالاتری دارند، فعالیت های جنسی متنوع تری را تجربه کرده اند. اما سطح تحصیلات در تفاوتی ایجاد نمی کند. ها نسبت به تناقض بیشتری در اظهار ارزشهای خود درمورد رابطه جنسی قبل از ازدواج دارند.

اما چرا تمایل جنسی در ها به نظر کمتر است و بیشتر تحت تاثیر قرار دارد؟ برخی می گویند این مسئله به قدرت بیشتر مردها در جامعه مربوط می شود، یا به انتظارات جنسی متفاوت تر مردها در مقایسه با ها.

دکتر لومان مسئله را از دیدگاه جامعه شناختی توضیح می دهد. لومان می گوید: مردها هرکاری می کنند تا رابطه جنسی داشته باشند تا بتوانند تمایلات دستگاه تناسلی خود را برآورده کنند. درمقابل، ها درانتخاب شریک جنسی خود بسیار دقیق هستند چون این آنها هستند که در معرض باردار شدن قرار دارند و ممکن است مجبور شوند از یک بچه نگهداری کنند. کیفیت رابطه برای آنها بسیار مهمتر از مردان است چون آنها شریکی می خواهند که با آنها بماند و از فرزندشان نگهداری کند. حتی برایشان مهم است که با کسی باشند که وضعیت مالی قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از فرزندشان حمایت بهتری بکند.

۵٫ ها برای ارضای جنسی راهی کمتر مستقیم انتخاب می کنند

ها و راه های متفاوتی را برای رسیدن به خود می پیمایند. استر پرل روان درمانگر می گوید: از خیلی از ها می شنوم که میل آنها بیشتر از بین گوشهایشان شروع می شود تا پاهایشان. برای ها حتماً باید یک موضوع و طرح اولیه وجود داشته باشد تا رمان عشقیشان نوشته شود. این اشتیاق است که سوخت تمایل آنها را تشکیل می دهد. تمایل جنسی ها خیلی بیشتر وابسته به موقعیت درونی و احساسی است. اما درمقابل مردها نیازی به اینهمه خیال پردازی ندارند، چون رابطه جنسی برایشان بسیار ساده تر و سرراست تر است.

این به آن معنا نیست که مردها به دنبال صمیمیت، عشق، و رابطه نزدیک نیستند. آنها فقط نقش رابطه جنسی را متفاوت تر می بینند. دکتر پرل اینطور توضیح می دهد که: خانم ها می خواهند که اول حرف بزنند، نزدیک بشوند، و بعد رابطه جنسی داشته باشند، اما برای رابطه جنسی همان رابطه و نزدیکی است. رابطه جنسی زبانی است که مردها برای ابراز احساسات خود استفاده می کنند. رابطه جنسی زبان صمیمیت مردهاست.

۶٫ ارگاسم و ارضای جنسی در خانم ها با آقایون متفاوت است

بااینکه محققان دریافته اند که تعیین میزان ارگاسم در خانمها درمقابل کار دشواری است، اما درمورد مدت زمانی که می کشد مردها یا زن ها به ارگاسم برسند اطلاعات دارند. براساس گفته های پروفسور لومان، برای مردها به طور متوسط چها ردقیقه از زمان داخل شدن تا ارضاء طول می کشد اما این مدت برای خانم ها ۱۰ تا ۱۱ دقیقه است، البته اگر به ارگاسم برسند. این یک دیگر بین دو جنسیت است، یعنی چند وقت یکبار در طول رابطه جنسی ارگاسم می شوند. درمیان مردان ۷۵% گزارش میدهند که همیشه به ارگاسم می رسند و این میزان برای خانم ها ۲۶ درصد است.

۷٫ تمایل جنسی در خانم ها کمتر از تحت تاثیر دارو است

ازآنجاکه تمایل جنسی درمقایسه با خانم ها مستقیم تر وابسته به بیولوژی است، جای تعجب نیست که کم بودن تمایل جنسی در آنها راحت تر با داروها درمان شود. مردها می توانند برای اکثر مشلات جنسی خود از دارو استفاده کنند و نتیجه بگیرند اما درمورد خانم ها استفاده از دارو برای بالا بردن چندان موثر نیست.

تستوسترون هورمونی است که در مردها و زن ها به مرتبط است. اما این هورمون درمردها با پایین، سریعتر از زن ها عمل می کند. در یک عامل هورمونی وجود دارد که درمردها بسیار مهمتر از خانم هاست.

یک داروی جنسی به نام Intrinsa در اروپا روی خانم ها خیلی خوب موثر بود، اما FDA آن را به خاطر عوارض طولانی مدت احتمالی تایید نکرد. این مسئله پژوهشگران را به فکر وادار کرد که آیا برای درمان پایین بودن در خانم ها باید از دارو استفاده شود یا خیر. پژوهشگران به نتایج یک تحقیق بسیار جامع اشاره می کنند که نشان داد، ۴۰ درصد از خانم ها نوعی مشکل جنسی را گزارش داده اند که بیشتر پایین بودن بوده، اما فقط ۱۲ درصد از آنها نسبت به وضعیت خود احساس ناراحتی داشتند. باتوجه به کلیه عوامل، پزشکان عقیده دارند که دارو باید آخرین چیزی باشد که برای درمان پایین بودن در خانم ها استفاده شود، نه اولین آن.

(Visited 50 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.