شکار لحظه های ناب؛ عکس هایی در زمان مناسب و لحظه مناسب تر!


های ؛ عکس هایی در و تر! با وجود امکاناتی که اکنون توسط تکنولوژی فراهم آمده برای هر فردی به راحتی این امکان وجود دارد تا بتواند هر ای را تنها با بیرون آوردن گوشی تلفن همراه خود به ثبت برساند. در مواقعی هم فرد گوشی خود را در دست دارد و از وقایع اطراف در سریع ترین ممکن تصاویری را می کند.

حتی این امکان نیز وجود دارد که تنها در لحظاتی آن عکس را در فضای مجازی پخش کرده و تا پایان روز و با دست به دست شدن آن عکس هزاران نفر قادر به دیدن آن باشند.

در ادامه این نوشته مجموعه ای از عکس هایی را مشاهده خواهید کرد که به همین ترتیب گرفته شده و توسط افراد دیگری دیده و دوباره به اشتراک گذاشته شده است. این مجموعه را که در میان آنها عکس هایی نیز وجود دارد که موجبات شادی شمارا نیز فراهم خواهد آورد را با هم مرور می کنیم:

گربه ها هم گاهی می توانند ترسناک باشند.

گربه ها هم گاهی می توانند ترسناک باشند.

این نمونه هم ثبت مناسبی از لحظه ای کمیاب است.

این نمونه هم ثبت مناسبی از ای کمیاب است.

باز هم لحظه شکار

باز هم

سگ سیاه یک کاربر آلمانی زبان

سگ سیاه یک کاربر آلمانی زبان

سقوط از روی اسب

سقوط از روی اسب

سنجابی که عمیقا در حال مطالعه است.

سنجابی که عمیقا در حال مطالعه است.

کنجکاوی یک سگ که ممکن است با خود بیاندیشد که دیگران او را بازی داده اند.

کنجکاوی یک سگ که ممکن است با خود بیاندیشد که دیگران او را بازی داده اند.

عبور انوار خورشید از منقار پلیکان که لحظاتی بیش نیست شکار خود را بلعیده است.

عبور انوار خورشید از منقار پلیکان که لحظاتی بیش نیست خود را بلعیده است.

وقت ناهار

وقت ناهار

چرت زدن و دیدن رویای ناهار خوردن

چرت زدن و دیدن رویای ناهار خوردن

بوئینگ ۷۶۷ «لان کارگو» و مصادف شدن زمان پرواز او با رعد و برق

بوئینگ ۷۶۷ «لان کارگو» و مصادف شدن پرواز او با رعد و برق

چاه ها و چاله های خیابانی و پرت شدن از روی دوچرخه

چاه ها و چاله های خیابانی و پرت شدن از روی دوچرخه

برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

روزیاتو به نقل از indy100

(Visited 31 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.