این صفات شخصیتی لذت‌بخش بودن روابط زناشویی پیشگویی می کند


این روابط زناشویی می کند (انتشار این مطلب در نماگویا به منزله تایید آن نیست) . متأسفانه فرهنگ شرقی به ما اجازه نمیدهد تا قبل از ازدواج از شخصیت طرف مقابلمان با خبر شویم و اول ازدواج میکنیم و در مرحله بعدی زندگی از یکدیگر با خبر میشویم. اساسی ترین موردی که میتواند در استحکام بخشیدن به پایه های زندگی کمک کند، لذت بخش بودن روابط جنسی برای افراد میباشد.

woman-man-lovers-couple-joy

به گزارش شفاآنلاین، در ادامه صفاتی را مورد بررسی قرار داده ایم که این می‌توانند موفقیت و به‌ خصوص روابط جنسی را کنند.

مزاج عصبی: اینها زود از کوره در می‌روند. این صفت برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی امتیاز منفی می‌گیرد.


وجدان و اعتماد: با وجدان‌ها یعنی کسانی که به حقوق مادی و معنوی دیگران احترام می‌گذارند و کسانی که بیشتر به دیگران اعتماد می‌کنند برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی نمره مثبت می‌گیرند.

فکر باز: کسانی که نسبت به تجربیات نو، باز برخورد می‌کنند و نسبت به آن گارد نمی‌گیرند، برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی نمره مثبت می‌گیرند.

برونگرایی: درونگراها و برونگراهای افراطی برای موفق و لذتبخش بودن خصوصا روابط جنسی امتیاز منفی می‌گیرند.

(Visited 17 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.