نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی ! شفقنا زندگی – Stefan Bleekrode ساعتها، روزها، هفته ها و گاهی ماه ها را صرف نقاشی شهرهایی که بازدید کرده با جزئیات دقیق می کند.

نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

او با کمک حافظه اش و خودکار و جوهر، تصویر شهر را به صورت کامل بازسازی می کند بدون اینکه هیچ جزئیات کوچکی را از قلم بیندازد: چراغ های خیابان، ورودی های مترو، مغازه ها، نیمکت های پارک و حتی پرده پنجره ها!! او همه این جزئیات را در ذهنش ضبط می کند و روی کاغذ منتقل می کند.

ناپل


ناپل - ناپل - نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

ناپل – ناپل – نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

نیویورک

نیویورک - ناپل - ناپل - نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

نیویورک – نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

ایتالیا

ایتالیا - نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

ایتالیا – نقاشی های حیرت آور از شهر ها با جزئیات وحشتناک دیدنی !

بلوار پاریس در شب

بلوار پاریس در شب

بلوار پاریس در شب

روستایی در Cinque Terre

روستایی در Cinque Terre

روستایی در Cinque Terre

وین، اتریش

وین، اتریش

وین، اتریش

میدان واشنگتن در نیویورک

میدان واشنگتن در نیویورک

میدان واشنگتن در نیویورک

برن، سوئیس

برن، سوئیس

برن، سوئیس

شب در پاریس

شب در پاریس

شب در پاریس

نیویورک سیتی در شب

نیویورک سیتی در شب

نیویورک سیتی در شب

برج شارد در کنار رود تیمز

برج شارد در کنار رود تیمز

برج شارد در کنار رود تیمز

بخارست، رومانی

بخارست، رومانی

بخارست، رومانی

شهر آمریکایی خیالی من

شهر آمریکایی خیالی من

شهر آمریکایی خیالی من

منهتن

منهتن

منهتن

کلانشهر ابداعی من در کنار دریا

کلانشهر ابداعی من در کنار دریا

کلانشهر ابداعی من در کنار دریا

منبع:لاپلاس

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.