میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )


میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( ) . زیباترین دختر جهان در میس ورلد ۲۰۱۵ یا همان تا لحظاتی دیگر خواهد شد. با نماگویا همراه باشید در همین مطلب که این مطلب به طور لحظه ای به روز رسانی خواهد شد.

آخرین تصاویر میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( ) را در اینجا مشاهده می نمایید. تصاویر و عکس هایی زیبا از این دختران و زنان شایسته و زیبا روی :

میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )

میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( ) ( تصاویر و عکس ها )

تصاویر و عکس هایی از حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( ) : از صحنه های جالب این مراسم بزرگ که در کشور چین برگزار شد حضور دوباره و دوباره آیشواریا رای ( بازیگر هندی و میس وردلد اسبق ) است.

حاشیه های مسابقه و رقابت پر بیننده میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

141214_MWFinal_69

141214_MWFinal_55

آیشواریا رای بازیگر زن هندی و میس ورلد اسبق

آیشواریا رای بازیگر زن هندی و میس ورلد اسبق

141214_MWFinal_133

141214_MWFinal_131

عکس های حاشیه های مسابقه و رقابت پر بیننده میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

عکس های حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

141214_MWFinal_134

141214_MWFinal_138

تصاویر حاشیه های مسابقه و رقابت پر بیننده میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

تصاویر حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

151215_charity_14

151215_charity_13

151215_charity_10

151215_charity_23

151215_charity_27

151215_charity_34

151215_charity_45

تصاویر حاشیه های مسابقه و رقابت پر بیننده میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

تصاویر حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

151215_charity_36

عکسهایی زیبا از حاشیه های مسابقه و رقابت پر بیننده میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

عکسهایی زیبا از حاشیه های و رقابت پر بیننده میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

کت واک دختران شایسته در میس ورلد 2015 ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 )

کت واک دختران شایسته در میس ورلد ۲۰۱۵ ( ) ( )

141214_MWFinal_114

141214_MWFinal_126

141214_MWFinal_125

141214_MWFinal_124

برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

این پنج زن بهتر بگوئیم این ۵ دختر شایسته از کشور های اندونزی ، اسپانیا ، روسیه ، لبنان و جامائیکا به میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( ) راه یافتند.

 1. دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵ : سن : ۲۴ ؛ قد : ۱۶۹ سانتی متر ؛ زبان : انگلیسی ؛ شغل : پزشک
دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

جامائیکا ( Sanneta MYRIE ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

۲٫  روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵ – سن : ۲۲ سال ؛ قد : ۱۷۷ سانتی متر ؛

دختر شایسته روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

روسیه ( Sofia NIKITCHUK ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

۳٫  لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵ – سن : ۲۳ سال ؛ قد : ۱۷۳ سانتی متر ؛ شغل : بازیگر تلویزیون

دختر شایسته لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو ۵ میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته لبنان ( Valerie ABOU CHACRA ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

۴٫ دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵ – سن : ۲۳ سال ؛ قد : ۱۷۷ سانتی متر ؛ شغل : دانشجوی دارو سازی

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اسپانیا ( Mireia LALAGUNA ROYO ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

۵٫ دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵ – سن : ۲۳ سال ؛ قد : ۱۷۳ سانتی متر ؛ شغل : دانشجو و مجری تلویزیون

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو 5 دختر شایسته میس ورلد 2015

دختر شایسته اندونزی ( Maria HARFANTI ) و جزو ۵ دختر شایسته میس ورلد ۲۰۱۵

دختر شایسته جهان یا همان شد 

دختر شایسته جهان کسی نیست جز دختر شایسته و میس کشور اسپانیا

Spain
Mireia LALAGUNA ROYO

221115_Auditionspt2_72

251115_Screening_09

151215_Talent_06

برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید

منبع: نماگویا به نقل از missworld

(استفاده از این مطلب فقط با ذکر نام منبع “نماگویا” و لینک به این مطلب مجاز می باشد)

(Visited 2,260 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
2 thoughts on “میس ورلد ۲۰۱۵ ( دختر شایسته ) ( Miss world 2015 ) ( تصاویر و عکس ها )

 1. نفس

  این لوس بازیا چیه
  چرا عکسارو سانسور کردید
  اه اه

  درضمن آقا حمید مهناز افشار دیگه باید به عنوان مادربزرگ شایسته شرکت کنه!!!!

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.