× بستن تبلیغات

تصاویر: زن محجبه برقه پوش نوازنده گیتار و عضو گروه هوی متال !

تصاویر: زن محجبه برقه پوش نوازنده گیتار و عضو گروه هوی متال ! زن محجبه برقع پوش نوازنده حرفه‌ای گیتار برقی و عضو یک گروه موسیقی “هوی متال” است. به گزارش فرادید، “ژیزل ماری” یک زن برزیلی است که با مهارت خود در نوازندگی مخاطبان را حیرت زده کرده است با این حال همه شگفتی به توانایی نوازندگی او باز نمی‌گردد؛ ژیزل یک زن مسلمان محجبه و برقع پوش است که توانسته یک نوازنده حرفه ای ساز گیتار برقی شود. او که در خانواده‌ای کاتولیک به دنیا آمده در سال ۲۰۰۹ به دین اسلام گروید و از آن زمان با حجاب کامل در مجامع ظاهر می‌شود. نوازنده ۴۲ ساله گیتار برقی که از کودکی موسیقی کار کرده است در سال ۲۰۱۲ به عضویت گروه موسیقی هوی متال برادرانش، به اسم “اسپکتروس” در آمد و از آن زمان همراه با این گروه در نقاط مختلف کنسرت برگزار کرده است.

او که همه کلیشه های رایج درباره زن مسلمان برقع پوش را شکسته است اکنون نوازنده اول گروه است و با مهارتی که در نواختن گیتاربرقی دارد، مردم را غافلگیر می‌کند. “ناکو دوچه” عکاس رویترز که در سائوپائولو به سر می‌برد هفته گذشته از اجرای ژیزل در این شهر عکاسی کرد. نوازنده محجبه به او گفته است: «مردم انتظار ندارند که یک زن مسلمان برقع پوش، که همه مناسک دینی را بجا می آورد، نوازنده حرفه ای گیتار برقی باشد و عضو یک گروه هوی متال. همه از دیدن من شوکه می شوند.»

Gisele Marie (L), a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie (L), a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce       TPX IMAGES OF THE DAY

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce TPX IMAGES OF THE DAY

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, gestures before a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 21, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken January 21, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, gestures before a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 21, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken January 21, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 27, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken January 27, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 27, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken January 27, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar next to a Koran at her house in Sao Paulo August 11, 2015.  Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken August 11, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar next to a Koran at her house in Sao Paulo August 11, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken August 11, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken January 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, plays her Gibson Flying V electric guitar during a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken January 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, checks her guitar wah pedal before a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, checks her guitar wah pedal before a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, talks on her mobile phone before a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, talks on her mobile phone before a concert in Sao Paulo December 16, 2014. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken December 16, 2014. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, crosses a street after a rehearsal at a studio in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, crosses a street after a rehearsal at a studio in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, holds music CDs in a shop after a rehearsal at her house, in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, holds music CDs in a shop after a rehearsal at her house, in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, walks past a poster after a rehearsal at her house, in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, walks past a poster after a rehearsal at her house, in Sao Paulo September 15, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken September 15, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, gestures in front of a wall of guitars, at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken August 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, gestures in front of a wall of guitars, at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken August 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, checks the sound of a guitar next to a salesman at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken August 13, 2015.  REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, checks the sound of a guitar next to a salesman at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken August 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, looks at guitars at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken August 13, 2015.  REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, looks at guitars at a shop selling musical instruments in Sao Paulo August 13, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken August 13, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, holds her Gibson Flying V electric guitar before a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 27, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers' heavy metal band "Spectrus" since 2012. "People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked," said Marie. Picture taken January 27, 2015. REUTERS/Nacho Doce

Gisele Marie, a Muslim woman and professional heavy metal musician, holds her Gibson Flying V electric guitar before a rehearsal at a studio in Sao Paulo January 27, 2015. Based in Sao Paulo, Marie, 42, is the granddaughter of German Catholics, and converted to Islam several months after her father passed away in 2009. Marie, who wears the Burka, has been fronting her brothers’ heavy metal band “Spectrus” since 2012. “People do not expect to see a Muslim woman who uses a Burqa, practices the religion properly and is a professional guitarist who plays in a Heavy Metal band, so many people are shocked by it. But other people are curious and find it interesting, and others think that it is cool, but definitely, many people are shocked,” said Marie. Picture taken January 27, 2015. REUTERS/Nacho Doce

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.