تهران و نبض زندگی در این شهر به روایت تصویر (۷۷ عکس)

نبض زندگی در پایتخت ایران به روایت تصویر. به گزارش شفقنا زندگی، داوود قهردار یکی از عکاسان فعال در حوزه اجتماعی تصاویری را از گوشه و کنار شهر تهران روایت کرده است که هر کدام در نوع خود دنیایی پر از حرف دارد.
تهران از جمله کلان شهرهای دنیا با جمعیتی حدود ۷ میلیون نفر در طی سال های گذشته به عنوان پایتخت ایران حوادث بسیار مهمی را از سر گذرانده است. شهری که آبستن تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و فرهنگی است و از این رو شاید به تصویر کشیدن گوشه ای از آنچه در این شهر پرجمعیت می گذرد مجالی برای تامل و تفکر باشد.

زشت و زیبایی این شهر روایت گر زندگی مردمانی است که شاید نمونه ای بکر از یک ایران کوچک را بتوان تصور کرد.

تصاویر این عکاس خوب کشورمان را که تعدادی به وسیله موبایل گرفته شده و ممکن است به لحاظ کیفیت چندان مناسب نباشد اما دیدن آنها خالی از لطف نیست را می توانید در زیر مشاهده کنید:

photo_2015-08-08_11-05-03

photo_2015-08-08_11-05-18

photo_2015-08-08_11-05-24

photo_2015-08-08_11-05-30

photo_2015-08-08_11-05-50

photo_2015-08-08_11-05-54

photo_2015-08-08_11-06-04

photo_2015-08-08_11-06-16

photo_2015-08-08_11-06-20

photo_2015-08-08_11-06-24

photo_2015-08-08_11-06-27

photo_2015-08-08_11-06-32

photo_2015-08-08_11-06-38


photo_2015-08-08_11-06-46

photo_2015-08-08_11-07-03

photo_2015-08-08_11-07-08

photo_2015-08-08_11-07-39

photo_2015-08-08_11-07-49

photo_2015-08-08_11-07-54

photo_2015-08-08_11-08-00

photo_2015-08-08_11-08-04

photo_2015-08-08_11-08-10

photo_2015-08-08_11-08-15

photo_2015-08-08_11-08-20

photo_2015-08-08_11-08-25

photo_2015-08-08_11-08-35

photo_2015-08-08_11-08-42

photo_2015-08-08_11-08-47

photo_2015-08-08_11-08-52

photo_2015-08-08_11-08-57

photo_2015-08-08_11-09-06

photo_2015-08-08_11-09-11

photo_2015-08-08_11-09-15

photo_2015-08-08_11-09-22

photo_2015-08-08_11-09-36

photo_2015-08-08_11-09-40

photo_2015-08-08_11-09-44

photo_2015-08-08_11-09-50

photo_2015-08-08_11-09-54

photo_2015-08-08_11-09-59

photo_2015-08-08_11-10-04

photo_2015-08-08_11-10-09

photo_2015-08-08_11-10-13

photo_2015-08-08_11-10-18

photo_2015-08-08_11-10-22

photo_2015-08-08_11-11-09

photo_2015-08-08_11-11-12

photo_2015-08-08_11-11-16

photo_2015-08-08_11-11-21

photo_2015-08-08_11-11-25

photo_2015-08-08_11-11-30

photo_2015-08-08_11-11-35

photo_2015-08-08_11-11-39

photo_2015-08-08_11-11-44

photo_2015-08-08_11-11-53

photo_2015-08-08_11-11-57

photo_2015-08-08_11-12-01

photo_2015-08-08_11-12-06

photo_2015-08-08_11-12-11

photo_2015-08-08_11-12-15

photo_2015-08-08_11-12-25

photo_2015-08-08_11-12-34

photo_2015-08-08_11-12-38

photo_2015-08-08_11-12-45

photo_2015-08-08_11-12-58

photo_2015-08-08_11-13-06

photo_2015-08-08_11-13-21

photo_2015-08-08_11-13-27

photo_2015-08-08_11-13-36

photo_2015-08-08_11-13-44

photo_2015-08-08_11-13-49

photo_2015-08-08_11-05-41

photo_2015-08-08_11-06-52

photo_2015-08-08_11-06-58

photo_2015-08-08_11-07-15

photo_2015-08-08_11-13-16

photo_2015-08-08_11-13-40

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.