تصاویری از یک مظلومیت: دکتر مصدق در دادگاه

تصاویری از یک مظلومیت: دکتر مصدق در دادگاه. ۲۲ اردیبهشت روزی است که دادگاه تجدید نظر رای نهایی درباره دکتر مصدق نخست وزیر وقت ایران را صادر کرد. به گزارش مجله تاریخ فرادید، دکتر مصدق در همان جلسه قرائت حکم دادگاه بدوی درخواست فرجام خواهی خود را مطرح کرد و از سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری خود خواست تا تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره را اعلام نماید؛ وکیل مذکور نیز طی نامه ای در ۲ دی ماه ۱۳۳۲ به دادگاه تجدیدنظر تقاضای موکلش را به اطلاع مقامات مربوطه رساند.

اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نظامی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۳۳ در باشگاه پادگان قصر تشکیل شد. مصدق موضوع صلاحیت دادگاه را بار دیگر مطرح و اعلام کرد جای محاکمه اعضای کابینه (نخست وزیر و وزیران) دیوان عالی کشور است نه محکمه نظامی.

او در جلسات دادگاه بدوی نیز دفاعیات خود را بر پایه عدم صلاحیت دادگاه نظامی مطرح و سعی می کرد با دلایل حقوقی و گاه با سخره گرفتن یا عتاب و بعضا بی اعتنایی به دادگاه اعتبار دادگاه را زیر سوال ببرد؛ ژست‌ها و حرکات جالب وی در طول جلسات دادگاه نیز در آن زمان به سوژه عکاسان و جراید تبدیل شده بود.

دادگاه تجدید نظر سرانجام در ۲۲ اردیبهشت به کار خود پایان داد و در این روز سرلشکر جوادی رئیس دادگاه تجدیدنظر ختم آخرین جلسه دادرسی را اعلام کرد. بدین ترتیب پس از بیست و شش جلسه بحث و بررسی، هیئت دادرسان برای اعلام رأی دادگاه وارد شور شدند و بعدازظهر همان روز دادگاه رأی خود را اعلام کرد و به این ترتیب پرونده محاکمه نخست وزیر معزول ایران بسته شد.

رای دادگاه تجدید نظر از این قرار بود: … اعمال و افعال مشارالیه از ساعت یک روز ۲۵ الی ۲۸ مرداد منفرداً و مجتمعاً به طور واضح و روشن منطبق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و با در نظر گرفتن اینکه دادستان ارتش از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نموده، نامبرده به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ۴۶ قانون کیفر عمومی از لحاظ تجاوز سن او از شصت سال محکوم است به سه سال حبس مجرد و باید مدتی را که از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ بازداشت بوده در حساب محکومیت او منظور نمود.

5296_163

5297_331

5298_997

5300_970

5301_229

5303_567

5304_333

5306_897

5309_639

5310_751

5299_913

5305_645

5307_923

5308_986

مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.