تجارت! فروش برده های جنسی کمتر از قیمت یک خودرو

نماگویا – تجارت برده های جنسی و فروش برده جنسی کمتر از قیمت یک خودرو در اروپا! به گفته یکی از قاچاقچیان انسان، قیمت یک برده جنسی در اروپا به اندازه بهای یک خودروی دست دوم و یا یک گوشی هوشمند است. یورونیوز در برنامه خود با یک قاچاقچی سابق انسان در رومانی و کارشناسان اروپایی درباره تجارت انسان بویژه تجارت دختران بعنوان برده جنسی گفتگو کرده است.


20974

قاچاقچی سابق انسان که در این برنامه با صورتی پوشیده جلوی دوربین یورونیوز آمده می گوید که قاچاق دختران کار بسیار ساده و پرمنفعتی است. طعمه های این قاچاقچیان، دختران خانواده های فقیر و کم سواد در کشورهای اروپای شرقی بخصوص رومانی است.این قاچاقچی به یورونیوز گفت که دختران را بین ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو می فروخته است.

گزارش ها گویای آنست که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی تجارت سکس بیش از ۳۰ هزار قربانی گرفته است. با این حال، مبارزه با این جرایم سازمان یافته ساده نیست، بویژه آنکه بگفته یکی از کارشناسان این برنامه، تجارت برده های جنسی با کار جنسی قانونی مخلوط شده و شناسایی کسانی که به اجبار به این کار کشیده شده اند، کار بسیار دشواری است.

منبع: یورونیوز

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.