عجیب ترین حشره ها از نمایی نزدیک!


در جهانی که زندگی می کنیم، جانوران فراوانی زندگی می کنند. ها گرچه بیشترشان بسیار کوچک اند، اما جمعیت شان از همه دیگر جانوران کره خاکی بیشتر است و به واقع، بزرگ ترین خانواده روی زمین هستند و بخش عمده ای از حیات در زمین را بر عهده دارند

حشرات (1)

حشرات (2)

حشرات (3)

حشرات (4)

حشرات (6)

حشرات (7)

حشرات (8)

حشرات (9)

حشرات (10)

حشرات (12)

حشرات (11)

حشرات (5)

منبع:دزفول امروز

(Visited 33 times, 1 visits today)

مطالب مرتبط:
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.