درباره ی ما


نماگویا در بهار سال ۱۳۹۲ با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان خود، پا به دنیای مجازی گذارد. راه متفاوتی را در عرصه اطلاع رسانی برگزید و با شعار “نما خود گویای خبر است” به میدان رقابت وارد شد. بر این باور است که ، خود می توانند به بهترین نحو مسئولیت اطلاع رسانی را به مخاطبان انجام دهند. از این رو، خبری و خبرهای تصویری، همان راهی بودند که برای به این هدف در پیش رو گرفت.با این امید که مخاطبان واقعی خود را حفظ و مخاطبان را جذب خواهد کرد، کار خود را آغاز کرده و ادامه خواهد داد و همیشه خود را نیازمند پیشنهادات، انتقادات و نظرات مخاطبان می داند و از تمام عقاید و آرا استقبال می کند.

به خواست خدا و همراهی شما، همیشه در تلاش خواهد بود تا بتواند رضایت شما بینندگان و مخاطبان گرامی و ارجمند را جلب نماید و به نحوی شایسته و عادلانه به اطلاع رسانی بپردازد. ان شاء الله …