درباره ی ما


نماگویا در بهار سال ۱۳۹۲ با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان خود، پا به دنیای مجازی گذارد. راه متفاوتی را در عرصه اطلاع رسانی برگزید و با شعار “نما خود گویای خبر است” به میدان رقابت وارد شد. بر این باور است که تصاویر، خود می توانند به بهترین نحو مسئولیت اطلاع رسانی را به مخاطبان انجام دهند. از این رو، تصاویر خبری و خبرهای تصویری، همان راهی بودند که برای رسیدن به این هدف در پیش رو گرفت.

با این امید که مخاطبان واقعی خود را حفظ و مخاطبان جدید را جذب خواهد کرد، کار خود را آغاز کرده و ادامه خواهد داد و همیشه خود را نیازمند پیشنهادات، انتقادات و نظرات مخاطبان می داند و از تمام عقاید و آرا استقبال می کند.

به خواست خدا و همراهی شما، همیشه در تلاش خواهد بود تا بتواند رضایت شما بینندگان و مخاطبان گرامی و ارجمند را جلب نماید و به نحوی شایسته و عادلانه به اطلاع رسانی بپردازد. ان شاء الله …

(Visited 129 times, 1 visits today)